dalej

Opracowanie architektury korporacyjnej

Opracowanie architektury

Najważniejszym etapem opracowania architektury korporacyjnej jest określenie celów jej posiadania. Potrzeby i wymagania wskazują na zasięg pionowy (strategia, procesy biznesowe, IT), zasięg poziomy (organizacyjny) oraz powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami architektury. W ten sposób określamy, jaki zakres informacyjny będzie zawierała architektura organizacji. Sposób przeprowadzenia projektu budowy architektury organizacji jest zawsze dostosowany do szeregu czynników warunkujących optymalne jego przeprowadzenie.

Kliknij aby powiększyć schemat

Koncepcja architektury

Koncepcja zarządzania architekturą organizacji zawiera podstawowe informacje w zakresie planowania, budowania, utrzymania i doskonalenia zarządzania organizacją. Koncepcja jest więc metamodelem budowy i sposobu zarządzania architekturą. Zawiera takie informacje jak:

  • role w zarządzaniu architekturą
  • zasady zarządzania zmianami w architekturze
  • metodykę architektury organizacji

Dobre praktyki

W ramach realizowanych przez nas projektów, naszą wiedzę i doświadczenie wspieramy uznawanymi na świecie dobrymi praktykami, normami i standardami oraz modelami referencyjnymi, wykorzystując sprawdzone narzędzia informatyczne.

Przy opisie procesów stosujemy przede wszystkim standardowe metody opisu procesów (np. Value Added Chain, Event Process Chain, BPMN, Value Streem Mapping, TOGAF), ale jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i potrzeby naszych Klientów.

Główne obszary naszego działania

Mapowanie procesów

To jedna z naszych głównych umiejętności realizowana i doskonalona w setkach projektów. Dla nas oznacza to tworzenie modeli procesów przy wykorzystaniu narzędzi ARIS w notacji EPC lub BPMN. Efektem są zoptymalizowane procesy biznesowe, trwające krócej i kosztujące mniej.

Lean Managment

Dla nas to jedna z metod służących do poprawiania efektywności procesów biznesowych poprzez eliminację błędów, ale w naszych projektach to także określanie wartości procesów, identyfikacja strumieni wartości oraz wszystkich czynności w tymże strumieniu wartości, poprawianie ciągłości przepływu, usprawnianie systemu ssącego i na koniec dążenie do doskonałości.

Architektura danych

Dla nas to rozwinięcie architektury IT, poprzez zamodelowanie danych i ich przepływów pomiędzy aplikacjami. Stosujemy tutaj różne diagramy jak ERM, UML itd. Wsparciem są narzędzia ARIS, ale nie obcy jest nam tutaj Enterprise Architect.

Podnoszenie efektywności IT

Opis obszarów architektonicznych to nie tylko kwestia zebrania rozproszonej informacji w jednym miejscu, ale zastanowienie się jak zorganizować poszczególne elementy by podnieść efektywność IT poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania lub lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. W pracach tych pomaga nam nie tylko ARIS, ale także Alfabet.

Optymalizacja procesów

To element mapowania procesów, jednak bardziej skupiający się na podnoszeniu efektywności procesów. Optymalizacja procesów może być jakościowa lub ilościowa, a wybór metody zależy od celów projektu.

Architektura IT

Obszar bardzo ważny dla departamentów IT. Umożliwia uchwycenie w jednym miejscu złożoności świata IT poprzez identyfikację i inwentaryzację aplikacji, komponentów, odpowiedzialności, SLA i wielu innych. Do tego celu doskonale nadaje się ARIS Architect ep. EAM (Enterprise Architecture Managment) lub Alfabet.

Architektura infrastruktury

W tym obszarze odpowiadamy sobie na pytanie, jak nasza infrastruktura wspiera aplikacje IT. Jednak my się na tym nie zatrzymujemy. Łączymy ten obszar z procesami i strukturami organizacyjnymi żeby mieć pełną wizję funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Narzędziowo wspieramy się Arisem oraz Alfabetem.

Zły proces jest lepszy niż żaden!
Dobry proces jest lepszy niż zły proces!
Nawet dobry proces może być wykonany lepiej!

Dr. Michael Hammer

Powrót